Sněmovní tisk 728
Doh. mezi ČR a vl. Bahrajnského království o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 728/0 dne 26. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 3. 2016 (usnesení č. 255). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1169).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 728/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1340).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 2. 2016 jako senátní tisk 212/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 212/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 212/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 7. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 23 pod číslem 43/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Bahrajn, Česká republika, dvoustranná dohoda, letecká doprava, ratifikace dohodyISP (příhlásit)