Sněmovní tisk 722
Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 722/0 dne 17. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1095).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 722/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1360).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 2. 2016 jako senátní tisk 199/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 199/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 199/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2016 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 423).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 9. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o spolupráci, Evropská unie, Kazachstán, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)