Sněmovní tisk 70
Novela z. - autorský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 20. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 70/2, který byl rozeslán 29. 4. 2014 v 17:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 260).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 6. 2014 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 283/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 18. 6. 2014 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 283/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 542).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 6. 2014 poslancům jako tisk 70/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 6. 2014 poslancům jako tisk 70/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 113, usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 228/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
680Kristýna Zelienková06141-07302.doc (73 KB) / PDF (327 KB, 4 strany) 29. 4. 2014 v 12:36:44


Hesla věcného rejstříku: Ceny, Daně a poplatky, Evropská unie, Poplatky, Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální produkce, autorské právo, dokument, duševní vlastnictví, literární a umělecké vlastnictví, literát, publikace, umělecká profese, umělecká tvorba, umělecké dílo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)