Sněmovní tisk 698
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 698/0 dne 19. 1. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2016 (usnesení č. 240). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1098).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 698/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1338).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 1. 2016 jako senátní tisk 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 185/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 433).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 11. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 63/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: jedovatá látka, mezinárodní úmluva, pesticidy, ratifikace dohodyISP (příhlásit)