Usnesení PS č. 1338

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení (8. září 2016)

Související sněmovní tisky

698 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
ISP (příhlásit)