Sněmovní tisk 691
Sml. mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 691/0 dne 30. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1117).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1334).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 12. 2015 jako senátní tisk 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2016 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 180/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 391).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Albánie, Česká republika, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)