Sněmovní tisk 690
Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 30. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1116).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1333).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 12. 2015 jako senátní tisk 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2016 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 181/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 392).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 2. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 9/2018 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, TuniskoISP (příhlásit)