Sněmovní tisk 682
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 22. 12. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 1043).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 190, dokument 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 334).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 3. 2016 poslancům jako tisk 682/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 3. 2016 poslancům jako tisk 682/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 340, usnesení č. 1141).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 114/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, organizace voleb, parlamentní volby, prezidentské volby, regionální volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)