Sněmovní tisk 662
Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Kosovu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 12. 2015 jako tisk 662/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen RSDr. Alexander Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 662/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1369).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská, NATO

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Kosovo, NATO, vojska v zahraničíISP (příhlásit)