Usnesení PS č. 1369

k informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice /sněmovní tisk 662/ (15. září 2016)

Související sněmovní tisky

662 Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Kosovu
ISP (příhlásit)