Sněmovní tisk 635
N. z. o DNA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 27. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2015 jako tisk 635/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Ochrana lidských práv, Policie, Registry, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: DNK, genetika, kriminologie, soudní dokazování, trestní řízení, trestný činISP (příhlásit)