Sněmovní tisk 447
Doh. o Visegrádském patentovém institutu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 2. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 775).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 871).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 4. 2015 jako senátní tisk 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 57/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 9. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 61/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, patent, průmyslové vlastnictví, Visegrádská skupinaISP (příhlásit)