Sněmovní tisk 362-E
Návrh nařízení EP a Rady o statutu evropské nadace

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací

Předkladatel: min. spravedlnosti

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 14. 11. 2014 jako sněmovní tisk 362-E/0.

 • PS


  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 18. 11. 2014.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 22. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 590).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, činnost orgánů, dobročinná organizace, Evropský parlament, nadace, organizace EU, přeshraniční spolupráce, veřejně prospěšná službaISP (příhlásit)