Sněmovní tisk 360
Stanovy Světové organizace cestovního ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 11. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 14. 11. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 759).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 9. 2015 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 876).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 11. 2014 jako senátní tisk 384/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2014 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 384/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 384/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 2. 2015 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 90).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 9. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, ratifikace dohody, Světová organizace cestovního ruchu, zahraniční cestovní ruchISP (příhlásit)