Organizační výbor
Usnesení č. 110 (20. listopadu 2014)

Související sněmovní tisky

335 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

352 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

354 2. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014

355 Novela z. o platu představitelů státní moci

356 Akta Světové poštovní unie

358 Novela z. - trestní zákoník

359 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2015

360 Stanovy Světové organizace cestovního ruchu

361 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2013
ISP (příhlásit)