Sněmovní tisk 358
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 358/0 dne 14. 11. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 605).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 358/2, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 14:48.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 358/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 755).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 79, dokument 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 151).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 165/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2200Zdeněk Ondráček07661-10028.doc (47 KB) / PDF (353 KB, 3 strany) 16. 4. 2015 v 10:23:14
2278Pavel Blažek07739-10139.doc (26 KB) / PDF (301 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 15:25:22
2283Zdeněk Ondráček07744-10144.doc (30 KB) / PDF (249 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 17:16:13


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, počítačová kriminalita, praní špinavých peněz, terorismus, trestní právo, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)