Sněmovní tisk 356
Akta Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 11. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 356/0 dne 10. 11. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 829).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 913).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 11. 2014 jako senátní tisk 377/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2014 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 377/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 377/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 71).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.10.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 1. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2018 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: poštovní služba, specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unieISP (příhlásit)