Sněmovní tisk 269
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 18. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 712/14, PID KORN9LFKG7H1.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 461).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 9:59.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 626).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 39, dokument 39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 3. 2014 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 39/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 39/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 104).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 80/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, kontrola léčiv, náklady na zdraví, nemocniční zařízení, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)269/0


ISP (příhlásit)