Sněmovní tisk 223
Doh.o komplex. partner. mezi státy EU a Vietnamskou soc.rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 223/0 dne 9. 6. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 6. 2014 (usnesení č. 72). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 480).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 223/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 611).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 6. 2014 jako senátní tisk 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 618).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, VietnamISP (příhlásit)