Sněmovní tisk 221
Novela z. o silničním provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 29. 1. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 4. 2. 2014 senátorům jako tisk 225/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 225/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 435).
  Návrh projednán dne 30. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 511).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 5. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Strnad J., Plaček V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 9. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2014 jako tisk 221/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 554).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/3 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/4 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní přestupek, obec, pokuta, pravidla silničního provozu, silniční doprava, správní delikt, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)