Usnesení PS č. 554

k senátnímunávrhuzákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení (9. prosince 2014)

Související sněmovní tisky

221 Novela z. o silničním provozu
ISP (příhlásit)