Sněmovní tisk 209
Novela z. o auditorech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 27. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 285).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 209/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 209/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 163, usnesení č. 423).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 356, dokument 356/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako tisk 356/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 629).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 209/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 209/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 87, usnesení č. 549).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 334/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1308Karel Rais06769-08450.doc (11 KB) / PDF (123 KB, 1 strana) 10. 9. 2014 v 10:32:00
1393Zbyněk Stanjura06854-08568.doc (12 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 08:17:44


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance

Deskriptory EUROVOCu: audit, finanční kontrola, odborná kvalifikace, pravomoc instituce, správní dohled, účetní, účetnictví

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)209/0


ISP (příhlásit)