Sněmovní tisk 193
Návrh na prodloužení působení sil v Malijské rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2014 jako tisk 193/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Zpravodajem určen Mgr. Igor Jakubčík.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 193/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 336).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 5. 5. 2014 jako senátní tisk 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 478).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Mali, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)