Sněmovní tisk 177
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 15. 4. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Stanislav Pfléger a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 224).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 177/2, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 12:19.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 366).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2014 a přijal usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 23. 7. 2014 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 2. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 187/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Poplatky, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: plavební licence, plavební řád, plavební síť, přístav, přístavní provoz, říční plavba, společná přístavní politika, správa věcí veřejných, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)