Sněmovní tisk 176
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 176/0 dne 15. 4. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 216).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 332).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 319, dokument 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 561).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 175/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: ekosystém, chráněné území, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny176/0


ISP (příhlásit)