Sněmovní tisk 165
Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 7. 4. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 237).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 96, usnesení č. 327).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 6. 2014 jako senátní tisk 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 297/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 13. 8. 2014 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 582).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 2. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 12/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Irsko, Lisabonská smlouva, referendum, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)