Sněmovní tisk 158
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2014 jako tisk 158/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen Jan Birke.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 28. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 158/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 349).Hesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, programová produkce, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)