Sněmovní tisk 153
Novela z. o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 2. 2014 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 196/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 2. 2014 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 196/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 399).
  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 434).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Krejča M.,Zeman J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 28. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 153/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 299).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/3, který byl rozeslán 15. 7. 2014 v 18:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 387).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 324, dokument 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 324/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 8. 2014 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 585).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 153/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 153/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 117, usnesení č. 417).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2014.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 229/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1064Václav Zemek06525-07999.doc (16 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 15. 7. 2014 v 14:14:15


Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: kovový odpad, krádež, nakládání s odpadem, neželezné rudy, odpad, recyklace odpadu, trestná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)