Sněmovní tisk 152
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 3. 2014 jako tisk 152/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen Ing. Josef Uhlík.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 152/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 348).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)