Sněmovní tisk 15
Doh.mezi ČR a vl. Andorrského knížectví o výměně informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 27. 11. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2013 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 51).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 15/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 53, usnesení č. 176).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 11. 2013 jako senátní tisk 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 2. 2014 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 433).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 4. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 6. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod číslem 33/2014 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Andorra, Česká republika, daňová úmluva, výměna informacíISP (příhlásit)