Sněmovní tisk 147
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

Autor: ÚVOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 3. 2014 jako tisk 147/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2014 (usnesení č. 54).

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 18. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 147/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 147/2 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 341).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)