Sněmovní tisk 1065
Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1066 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení).

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, chudoba, osídlení, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, právo na bydlení, přidělování bytů, sociální dávky, státní podporaISP (příhlásit)