Sněmovní tisk 1020
Novela z. o zdravotnických prostředcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Vít Kaňkovský předložil sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 6. 2. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1020/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 5. 2017 na 57. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1688).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1020/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1020/3, který byl rozeslán 14. 7. 2017 v 10:06.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1826).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 9. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 195, dokument 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 9. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 10. 2017 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 10. 2017 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 293).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Zákon vyhlášen 7. 11. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 366/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6630Jana Pastuchová12091-17232.doc (17 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 11:12:39
6642Vít Kaňkovský12103-17245.docx (12 KB) / PDF (265 KB, 1 strana) 28. 6. 2017 v 16:26:28


Deskriptory EUROVOCu: poprodejní servis, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)