Sněmovní tisk 1015
Novela z. o Veřejném ochránci práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Jan Chvojka předložil sněmovně návrh zákona 31. 1. 2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1015/0 dne 2. 2. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1015/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1652). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 488, usnesení č. 1652).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 176).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 198/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv1015/0


ISP (příhlásit)