Sněmovní tisk 965
Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Komárek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 15. 11. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2016 jako tisk 965/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1600/16, PID KORNAFTGUR2G.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, rozhlasové vysílání, služba ve veřejném zájmu, televize, vedení společnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)