Sněmovní tisk 960
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Vácha F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 960/0 dne 11. 11. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2016 jako tisk 960/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 2. 2017 na 55. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1563). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 105, usnesení č. 1563).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 3. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 160).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 146/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5505Ivan Pilný10966-15476.doc (90 KB) / PDF (510 KB, 11 stran)
10966-15477.doc (208 KB) / PDF (0 KB)
 10. 1. 2017 v 09:38:09


Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)