Sněmovní tisk 913
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 9. 2016 jako tisk 913/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1059/16, PID KORNACBBAE1G.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 913/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1463).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 16. 9. 2016 jako senátní tisk 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)