Sněmovní tisk 879
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 2. 3. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 3. 3. 2016 senátorům jako tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová,Seitlová,Šesták.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 879/0 dne 26. 7. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2016 jako tisk 879/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: místní volby, referendum, ústavní právo, volební systém

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)