Sněmovní tisk 781
N.z. o Pražském hradu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 781/0 dne 18. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 12. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 5. 2016 jako tisk 781/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 552/16, PID KORNA99A5JY5.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, kulturní dědictví, Praha, stavební památky, veřejný majetek, vztah mezi církví a státemISP (příhlásit)