Sněmovní tisk 765
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2016 jako tisk 765/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Zpravodajem určen Ing. Josef Uhlík.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 765/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1464).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)