Sněmovní tisk 743
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 7. 1. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 8. 1. 2016 senátorům jako tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 1. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 1. 2016 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 325).
  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 371).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Horská M.,Emmerová M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 22. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2016 jako tisk 743/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 435/16, PID RACKA8CC8QK5.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: očkování, prevence nemocí, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)