Sněmovní tisk 701
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Koníček, Miroslav Grebeníček, Gabriela Hubáčková, Marta Semelová) předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Koníček V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 701/0 dne 20. 1. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 701/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Poplatky, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)