Sněmovní tisk 694
Novela z. - autorský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 23. 9. 2015. Návrh zákona rozeslán dne 24. 9. 2015 senátorům jako tisk 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 11. 2015 a přijal usnesení č. 89 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 125/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 125/3 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 8. 12. 2015 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 125/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2015 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 245).
  Návrh projednán dne 6. 1. 2016 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 314).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Valenta I., Vystrčil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 13. 1. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 2. 2016 jako tisk 694/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, hudba, reprodukování, umělecká profese

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)