Sněmovní tisk 593
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Lank, David Kádner, Marek Černoch, Olga Havlová, Jana Hnyková, Karel Fiedler, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 7. 9. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2015 jako tisk 593/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Migrace

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)