Sněmovní tisk 427
Rozh. vl. o průjezdu jednotky ozb. sil. USA přes území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 3. 2015 jako tisk 427/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 295/15, PID KORN9UKK9PSI.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 427/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 967).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 17. 3. 2015 jako senátní tisk 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, pozemní vojska, Spojené státy, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)