Sněmovní tisk 354
2. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 11. 2014 jako tisk 354/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1152/14, PID KORN9NVGJETU.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 354/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 685).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 11. 2014 jako senátní tisk 376/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2014 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 376/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)