Sněmovní tisk 302
Novela z. o investičních pobídkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Martin Novotný a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 302/2, který byl rozeslán 20. 1. 2015 v 18:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 621).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 33/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 116).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 84/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Investice, Podpora veřejná

Deskriptory EUROVOCu: investiční podpora, investiční politika, ochrana investic, podpora podnikání

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)