Sněmovní tisk 23
Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 29. 11. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 23/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 126).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 23/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 23/2.
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 23/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4., 14. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 190).Hesla věcného rejstříku: Notářství, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, notář, orgány veřejné správy, škoda, správní odpovědnost, veřejná správa, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)