Usnesení PS č. 126

k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení (11. února 2014)

Související sněmovní tisky

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci
ISP (příhlásit)