Sněmovní tisk 218
Návrh zvýšených středněd.výdaj.rámců na léta 2015 a 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 5. 2014 jako tisk 218/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 409).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, ekonomický model, rozpočtová politika, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobá prognózaISP (příhlásit)